“ЗВОРНИКПУТЕВИ”- ПРОФЕСИОНАЛАН И ПРЕДАН РАД

641

    “Зворникпутеви” а.д. Зворник, једна је од водећих компанија на подручју БиХ у изградњи и одржавању путева и путних објеката, а што се огледа у сталном подизању задовољства клијената, инвеститора и запослених.

   Предузеће је основано 1978. године и од тада је пролазило кроз разне облике статусних промјена. Од 2001. године је регистровано као Акционарско Друштво.

   Поред основне дјелатности одржавања и заштите путева предузеће врши инвестиционо одржавање путева, градњу путних објеката, уређење путних површина, изградњу спортских терена, производњу камених агрегата и асфалта, транспорт материјала и одржавање грађевинске механизације. Предузеће је задужено за одржавање и заштиту путне мреже у дужини од 378 километара, као и за зимско одржавање истих.

   У предузећу је данас запослено 213 радника различите кадровске структуре потпуно спремних да одговоре изазовима повећане конкуренције на тржишту.

   Као потврда успјешности предузећа и квалитет производа и изведених радова стоји велики број задовољних купаца и инвеститора, како домаћих тако и страних.

    Предузеће је отворено за све видове пословне сарадње, а на првом мјесту је задовољство клијената.

   Ваш партнер “Зворникпутеви”.

Контакт на тел. 056 260 215