НОСИОЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ДУЖНИ ДА ПРИЈАВЕ ДОПРИНОСЕ

1683

  Извор:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

    Носиоци некомерцијалних пољопривредних газдинстава, имају обавезу да по основу Закона о доприносима Републике Српске, за допринос за здравствено осигурање уплате од 42 до 384 КМ годишње, зависно од статуса обвезника доприноса.
Носиоци некомерцијалних пољопривредних газдинстава, којих је и највише у Републици Српској (око 90 одсто) не уплаћују доприносе за ПИО.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа да су по основу Закона о доприносима, дефинисани обвезници доприноса (носиоци регистрованих некомерцијалних и комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава) и прописан израчун основице за доприносе.
Министарство још једном подсјећа да су носиоци пољопривредних газдинстава, по Закону о доприносима дужни да пријаве доприносе, јер је то од ове године услов за добијање подстицаја.
У случају када је носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства пензионер, прописано је да уплаћује један одсто од просјечно исплаћене пензије, што је око 3,5 КМ мјесечно или 42 КМ годишње.
У случају када носилац некомерцијалног газдинства има статус запосленог лица он уплаћује један одсто од просјечних бруто примања у Републици Српској, што је годишње око 160 КМ.
Када носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства има статус пољопривредника, он уплаћује око 32 КМ мјесечно или 384 КМ годишње.
О укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава у Републици Српској (око 42.500) у структури пољопривредних газдинстава у Републици Српској доминирају некомерцијална пољопривредна газдинства око 38.000 (88,85 одсто), потом комерцијална око 4.000 (9,57 одсто), те пословни субјекти око 670 или 1,57 одсто.