ЗА ПРАЗНИК 21. НОВЕМБАР- СКРАЋЕНО РАДНО ВРИЈЕМЕ

1175

   Комунална полиција општине Власеница обавјештава предузетнике да за вријеме републичког празника (21. новембар), који је Законом о празницима („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) прописан као нерадни дани, занатско-предузетнички и трговински објекти Одлуком начелника општине Власеница могу радити од 07.00 до 12.00 часова.

Комунална полиција ће вршити контролу поштовања наведене Одлуке и за непоштовање исте предузимати мјере и радње из своје надлежности.