ПОЗИВ ЗА ПЧЕЛАРЕ

1881

Oпштинска управа општине Власеница                                                                   Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове

                                                    ПОЗИВ

    Општинска управа општине Власеница, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, расписује јавни позив за остваривање поврата за набавку репроматеријала у пчеларској производњи.

    Право на подстицај имају сви пчелари који се баве пчеларством на подручју општине Власеница, а који су чланови Удружења пчелара Власеница.

   Захтјеви се подносе општинској комисији, уз обавезно достављање уредних фискалних рачуна о набавци репроматеријала као и изјава о тренутном стању пчелињих друштава.

   Рок за подношење пријава је 30. 06. 2017. године.

   Комисија ће по достављеним захтјевима сачинити Записник са извјештајем за сваког појединачно, на основу кога ће се донијети одлука о додјели овог вида подстицаја.

Напомена:

Захтјеви се подносе у Општини Власеница, у шалтер сали на шалтеру број 6, сваким радним даном од 7.00 до 14.30 часова. Детаљније информације могу се добити у Општини Власеница, канцеларији бр. 20 сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова или на број телефона 056/490-087.

Контакт особа: Раде Малишевић