ПОЗИВ ЗА ПЧЕЛАРЕ

2410

 Tекст: Љ.Савиновић / Општинска управа општине Власеница

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове, Општинскe управe општине Власеница, позива пчеларе са подручја општине Власеница да дођу у Општину и изврше упис у евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској за 2017. годину.

Детаљније информације могу се добити у општини Власеница у Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова, или на телефон: 056 490 087.